Врачи

Пендерев Александр

Пендерев Александр Викторович

главный врач, врач-стоматолог ортопед, хирург-имплантолог

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пендерева Жанна

 Пендерева Жанна Викторовна

врач-стоматолог терапевт
 
 
 
 
 
 
 
 

Иванова Наталья Николаевна

врач-стоматолог терапевт, пародонтолог